Mgr. Andrea Cafourková,
notářka v Berouně

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní právní služby dle notářského řádu.
V rámci dědictví jsem soudním komisařem v obvodu Okresního soudu v Berouně.

Kontakt

Služby

Rodina, majetek a ochrana práv

Darovací smlouvy
Kupní smlouvy a úschovy
Ochrana věřitele
Úprava spoluvlastnictví
Manželské majetkové právo
Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti

Zakládání společností, družstev a jejich změny

Zakladatelská právní jednání
Osvědčení rozhodnutí orgánů obchodních korporací
Osvědčení průběhu zasedání orgánů obchodních korporací
Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem
Založení nadace a nadačního fondu
Změna stanov společenství vlastníků jednotek
Založení společenství vlastníků jednotek
Ověřování a výpisy z rejstříků

Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT

Zajištění důkazu
Osvědčení o předložení listiny
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace
Ověření pravosti podpisu - legalizace

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

Závěť
Listina o vydědění
Povolání správce pozůstalosti
Povolání vykonavatele závěti
Smlouva o zřeknutí se dědického práva
Dědická smlouva

Ceník

   Notářský tarif - aktuální úplné znění